Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Giọng Trị Thiên họa vui- MÙA ĐÔNG


Xướng họa vui: Giọng Quảng Trị quê miềng:

DÔÔNG HƯ
 Bài Xướng:
Lắm kẻ mần dôông, cấy chẳng dờ
Áo cùn mụ dắc giả ngu ngơ
Đến giờ xéc nác chuồn đi dậu
Lắm lúc nấu keng trốn đánh cờ
Nghe việc đau lưng tê cẳng bại
Thấy ăn mỏi cổ mạnh tay quơ
Đem phân bỏ rọong người côi xóm
Ló trụi, cỏ xeng hả mẹng chờ!
                  Trương Văn Lũy
RỂ BIẾNG
(Bài họa:1)
Mần rể dư eng cứ ngó dờ
Coi chừng bọ mạ nỏ làm ngơ
Dác sương củi hết niêu khê cấu
Bỏ nác rọong khô ló trổ cờ
Mồm mẹng lau chau ăn dỏ rải
Cẳng dò lính quýnh bước lơ quơ
Ưa dau dòm vậy e khôông khẳm
Lủi tuốt cho xong chẳng đặng chờ .
·                                 Võ Làng Trâm
CON HƯ
(Bài họa: 2)
It đứa say sưa mạ được dờ
Dà xiêu mái dột giả đò ngơ
Em kêu sương ló đi khôông nỗi
Bạn gọi uống bia chạy có cờ
Chộ chuyện góp tiền thì khép nép
Nghe chia tài sản thả xăng quơ
Gia đình hết phước sinh con đốn
Có méng mô ngon bọ khỏi chờ !
                                   Trần Ngộ
CƯỚI DU ĐỂ DỜ
(Bài họa: 3)
Hôm tê mạ nói cưới du dờ
Đắc ý thằng giai lại giả ngơ.
Con cấy làng côi khun trốn việc
Đàn ôông xóm đưới dại mê cờ.
Cựa dà hẵn đã du lo cả
Rọng rậy mần răng nó vớ quơ.
Mấy lứa heo gà trâu khấm khá
Còn chi cháu chắc được trôông chờ.
                               LHH
HẾT TRÔÔNG
(Bài họa: 4)
Rể lười du dác có mô dờ
Công việc ngổn ngang nó ngoảnh ngơ
Chú rẹn queng  năm nghề rượu bạc
Con du suốt tháng nghiệp  bài cờ
Sắn khoai ngoài rậy eng moi bán
Bắp ló trung chồ ả hốt quơ
Vô phước già tui ôm kiến, mọt
Voi chà mả tổ hết trôông chờ
                                  ĐỘC HÀNH
 
DU GIỎI DANG
(Bài họa: 5)
Du con giỏi dắn được trôông dờờ  
Ngoài ngọ tr
ung dà nỏ lúc ngơ
Rọong trũng chàn côi lo khớp vó
Chang ngoài trộ ngái tính như cờ
Eng tam bươn tẩu chung vai gánh
Bọ mạ nai lưng góp hái quơ
Chồ lậm ví bồ đầy ắp cả 
Cơm keng đứng đụa nỏ khi chờ.  

                              Q.Trị 02/12/2013
                              Văn Thiên Tùng
1. VẸ CON CÁI

(Bài họa: 6)
Con cấy chôồng ngôồng dác lấy dôông 
Ở rứa hoài môốc trọ dư khôông
Thằng tê to trôốc lo tìm cấy
Con nớ tra rối kiếm mụn dôông
Chừ trẻ chắc neng eng đợ ả
Mơi tra lụ khụ mụ dờ ôông
Eng tam bây dớ lo cho chắc 
Bọ mạ tra rồi chớ có trôông.   
Lê văn Thanh   
2.TRÔỐC TO MÀ DẠI
 (Bài họa: 7)
Con cấy trôốc to nỏ đặng dờ
Chôồng ngôồng chinh cẵng ngó ngơ ngơ
Chộ trai đực đợc khoe môông bụ
Trốn bọ leng teng chạy có cờ
Vẹ việc láo lường tui "bị kẹt"
Kêu ăn năng nổ mẹng quàu quơ
To lưng nậy mặt ngày dựa cột
Méc chuyện tào lao túi chực chờ 
Lê văn Thanh

Bài xướng : GIỌNG QUẢNG TRỊ

Tau nghe họ trạo đưới dà ôông
Con cấy dư mi răng có dôông
Thổi lả ai dè ngồi chảng hãng
Xuốc cươi hắn cứ đứng chôồng môông
Nấu keng troong vắt quên nêm đuốc
Lôông sắn sưa lung nỏ chộ vôồng
Mạ đoán bữa qua eng nó tới
Ưng còn mần bộ nói khôông khôông.

Hoàng Hữu Nhất Nguyên


Bài hoạ 1: HỎI ENG???
Kính tặng tác giả bài xướng


Bên ni bên nớ đoọc thơ ôông
Bui bẻ trạo dau chuyện cấy dôông
Thuở dỏ roọng xeng siêng đạp nác
Chừ tra trôốc bạc dác lòi môông
O kia lộ liễu phô bày của
Ả nọ đong đưa nẩy nở vôồng
Chộ rứa mần răng mà chịu nổi!!!
Hỏi eng dòm vậy có sèm khôông???
Lê Ngọc Kha


Bài họa 2:
GIỌNG QUẢNG TRỊ

O nớ tra trằng đến cậy ôông
Mối meng méc giúp kiếm thằng dôông
Eng tê cà thọt so le cẳng
Ả nọ xồ xề chôổng ngôổng môông
Chộ cũng cân đôi tóc bạc trôốc
Nom như xứng lứa má cao vôồng
Nói năng bui bẻ hơi bờ hớ
Rọt bộ ưng rồi mẹng cứ khôông.
Lê Ngọc Kha


Bài hoạ 3: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Mấy mụ trung dà bộ chán ôông
Ra đường oọng ẹo nói chưa dôông
Tiền thuê mỹ viện căng đôi má
Bạc mượn dà băng độn cặp môông
Mặt mụi dòm xa coi cũng mướt
Thân hình ngó lại xếp từng vôồng
Con khun cháu dại ưng chi nữa
Rậm rật đua chen có mệt khôông?
Lê Bá Lộc


Bài họa 4: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Bỏ xứ ra đi khổ mấy ôông
Khơi khơi bị phạt tội mần dôông
Lau dà rửa chén đè lên cổ
Cắt cỏ chùi xe chúi chôổng môông
Kiếp trước duyên xưa tình đã cạn
Mai sau hậu sự mả cao vôồng
Khun ngoan ngậm mẹng cho rồi chuyện
Lạng quạng coi chừng đó biết khôông!
Lê Bá Lộc


Bài họa 5: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Con cấy trung dà nghiệt lắm ôông
Nuôi cho mau nậy đến lo dôông
Xum xoe kiến đậu ai bưng mẹng
Bờ hớ ruồi bu tụi ngá môông
Cột trặt lâu e chưn cảy húp
Buông lơi lại sợ rọt to vôồng
Thương con thây kệ lời tai tiếng
Khun dại thời ni nói dệ khôông.
Lê Bá Lộc


Bài họa 6: GIỌNG QUẢNG TRỊ
  
Cháu ngoại lọt lòng, ta được ôông
Thuyền chài theo lái, gái theo dôông
Cựa dà lui tới hai ôông mụ
Nương rậy lưa còn, mấy bụi môông
Trưa roọng hôm rày, trơ côộc toóc
Ló khoai bựa trước, sót đôi vôồng
Tre tra dưỡng lão cho măng moọc
Thua thiệt mô mà dại với khôông.
Trần Thế Nhân


Bài họa 7: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Trôốc còn xeng ngắt đã lên ôông
Bợi sớm trăn vô chuyện cấy dôông
Một lũ con bầy ngồi tréo mỏ
Ba đàn cháu đôống đứng trơ môông
Chạy ăn, khu tóp, lưng oằn gánh
Lo ở, mày nhăn, trán xếp vôồng
Họ biết khun ngoan lo kế hoạch
Gia đình eng cứ việc khôông khôông.
Trần Thế Nhân


Bài họa 8: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Chưa tra, răng lọi chộ dư ôông
Hóm hém còn ham chuyện cấy dôông
Con đói, chạy cơm lo bạc trôốc
Roọng khô, đạp nác nổi lằn môông
Trước cươi rơm toóc lo un đụn
Sau hói sắn khoai phải ủ vôồng
Thiệt bụng, đôông con nên chịu cực
Dắn eng thôi đẻ có nghe khôông?
Trần Kim


Bài hoạ 9: GIỌNG THỪA THIÊN HUẾ

Ăng ở hiềng lành chớ ác ôông
Noái năng nhỏ nhẹ được lòng dôông
Có tiềng mình cứ mua nem chả
Thiếu gạo ta thời đôộng sắng môông
Chung thuỷ vợ chồng tăng tuổi thọ
Vô tư coong cái lớng cao vôồng
Boong cheng, buồng cháng chi cho mệt
Nhàng hạ, ung dung có sướng khôông?
Trần Kim


Bài hoạ 10: GIỌNG THỪA THIÊN HUẾ

Ăng noái nghe răng lạ rứa ôông?
Tra trề coòng muống kiếm ôông dôông
Đêm hôm to dỏ bao diêu chuyện
Chữ ngãi thơ văng đủ moại môông
Trong bếp cá keeng tràng đoại, treéc
Ngoài cươi toóc ló ngập noong, vôồng
Mô tê thế dái ôm chi ngạ
Tuốc luốc quên quách đặng khỏe khôông?
Đông Phong Trần Đạo Đông


Bài hoạ 11: GIỌNG QUẢNG TRỊ


Tui tra chi mấy ả kêu ôông
Khó rứa mần răng mà lấy dôông
Ai đến nỏ chào đi thẳng cẳng
Khách về khôông tiễn đứng nghiêng mông
Dổ khoai dác dớm hao diều cổ
Hái ớt trầm trây sót mấy vôồng
Eng tính sang dà o nói dỏ:
"Bên ni chịu cưới nớ ưng khôông?"
Lê Ngọc Phái


Bài hoạ 12: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Hắn về rược rược méc cùng ôông
Ngã ngớn o tê lại bẹo dôông
Chàng hảng chề hê ngồi hêếc mỏ
Ngoặt ngoa ngoắt ngoéo đứng chìa môông
Eng coi rứa cũng cười to rọt
Ả tới mần chi mệt lộn vôồng
Thôi mẻn phải răng thì chịu rứa
Choọc dau cho lắm cũng dư khôông
Linh Đàn


Bài hoạ 13: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Râu cằm chưa có đã lên ôôn
Nỏ phải vì ham chuyên cấy dôông
Một chéo roọng su cày rạc cẳng
Hai vùng đất trối cuốc quăn môông
Rạ cùn, rú rậm, bù khô nác
Triêng nặng, đàng xa, rọt nổi vôồng
Vợ bẹo "Eng hè, thêm chặng mẻn
Mai tra chôống cậy mới ngồi khôông!"
Nguyễn Vô Cùng


Bài họa 14: CHỊU DỊN KHÔÔNG?
 

Con nớ răng mà lạ rứa ôông?
Lấy dôông nỏ chộ ở dà dôông
Chạy lên Thượng Tổng đi mua mít
Về bán Chợ Cầu thở lọi môông
Tát nác tát đai treng chự trộ
Lôông khoai lôông trệt nỏ lên vôồng
Ngá mồm nói chạ - ăn đam náng
Tra trốốc tức cười chịu dịn khôông?
Quảng Triều


Bài họa 15a: RĂN CON

Mốôc trọ con ranh dại rứa ôông
Rấp reng chèo chẹc ửa lấy dôông
Mới đà rạy mụi ưng chi câấy
Mai mốt tra rồi rệu cạ môông
Nom ả nai tơ nên đằn tính
Dè chừng
cứng ngọn  mới un vôồng
Bọ mi neng rụng vì khun sớm
Rệu rạo lưng còng có chộ khôông!

Văn Thiên Tùng


Bài họa 15b: GIỌNG HUẾ
 

Thiêêng hạ trạo ôồng chuệng của ôông
Răng mà nhăng nhít ả còong dôông
Môi soong mẹeng ếc đaa mồi chấm
Rường côộc nhập nhằng đạ chẳng môông
Họ noái xì xầm như moái xáac
Tui nghe nhức nhoái cứ lồông vôồng
Khung hồn bỏ thóai trăng hoa áay
Nhàng nhã thââng tra hăẳng sướng  khôông?

Văn Thiên Tùng


XƯỚNG HỌA 
ĐÓN  ĐÔNG
Gồm các bài họa của quý thuy huynh hữu...: Sông Thu, Võ Làng Trâm,Motthoi,Như Thu,Hoàng Từ,LHH, Văn Thiên Tùng, Hoàng Đằng, Trịnh Cơ, Võ Sĩ Quý , NS , Chu Triều Trà, Hồ Trọng Trí, TVX. Lê Vă Thanh, Thy Lệ Trang, Quảng Huệ, độc Hành, Trần Văn Hạng,
MÙA ĐÔNG CẢM
(Bài xướng)
Trời đang trở tiết, muốn sang đông!
Bè bạn đâu đây- nhóm lửa lòng
Rải rác mai vàng ươm trước ngõ
Lưa thưa chim én lượn ven sông
Buồn vui lẫn lộn bao năm vắng
Hụt hẫng nguôi phai mấy chén nồng
Tri kỷ, tri âm người bốn bể
Hồn thơ dào dạt- chút tâm đồng!
                      Trương Văn Lũy
                    26/11/2013
 
HẠ SƠN
(Bài họa:1)
Lạc bước tìm về chốn phố đông
Nhà cao cửa rộng thấy se lòng
Tàu Hàn nhí nhố đi vào chợ
Pháp Mỹ dung dăng dạo bến sông
Giàu của thị dân xơi mỹ tửu
Nghèo tiền nông khó chén cay nồng
Khô môi ghé uống chai bia lạnh
Mót túi lục tung thiếu mấy đồng !
                                Võ Làng Trâm
 
TÂM TƯ
(Bài họa:2)
Xuân hạ thu, rồi lại đến đông
Bao nhiêu mâu thuẫn ở trong lòng
Vừa vui sắp ngắm mai đầu ngõ (*)
Lại tiếc đã rời trăng cuối sông (**)
Cám cảnh tuổi già ôm bóng chiếc
Ưu tư năm tháng chuốc men nồng
Chỉ còn tình bạn là không đổi
Khắc đậm  tim ta một chữ đồng.
                           Sông Thu
 
ĐÔNG 
(Bài họa:3)
Gió lạnh hiên ngoài biết tới đông
Nhìn mây bổng thấy tái tê lòng
Chim trời lạc lỏng nơi quan tái
Cánh nhạn bơ vơ ở cuối sông
Trống vắng bờ môi thâm -chát đắng
Cô đơn chén rượu nhạt -cay nồng
Thi nhân tứ hải xin dừng bước
Buốt giá bên nhau một chữ đồng!!.
                  Nov. 27TH. 2013
                   motthoi
 
TÌNH QUÊ
(Bài họa: 4)
Gió lùa se lạnh sắp vào đông!
Nhớ chốn dấu yêu quặn thắt lòng !
Lắm bạn gọi mời thăm phố xá
Bao người hứa hẹn ngắm dòng sông
Vườn thơ khoe sắc hương ngào ngạt
Thi hữu nâng ly rượu ấm nồng
Đất lạ quê ai như quán trọ
Thương hoài xóm cũ ý tương đồng.
                                    Như Thu
TIẾT  ĐÔNG

(Bài họa:5
Lạnh lẻo da nhăn  tiết khí đông
Mong cho xuân đến ấm trong lòng
Ngoài vườn cây trái khô rơi rụng
Dưới nước cá tôm chết nổi sông
Gió bấc tràn về thèm phở nóng
Mưa phùn lún phún nhớ men nồng
Đàn chim ủ rủ co ro đứng
Lũ én lưa thưa lượn cánh đồng
                     Hoàng Từ
 
THU HẸN VỀ
(Bài họa:6)
Thu về với gió rét mùa đông
Lỗi hẹn bao lần tủi hổ lòng.
Lá đổ đường xưa vàng phố cổ
Chiều rơi bến cũ xám dòng sông.
Ba sinh chữa trọn tình quê mẹ
Một kiếp còn đầy nợ đắng nồng.
Đất khách hồn thiêng sông núi nguyện
Ngày về hẹn gặp mối tâm đồng.
                                   LHH
 
  QUÊ NHÀ


(Bài họa:7)
Ngày vắn đêm dài với tiết Đông
Gió mùa chan chát lạnh se lòng
Đàn trâu quây cụm men bờ cát
Bầy Vạc đảo chao trú mé sông
Mây xáp địa tầng mình buốt cóng
Bấc lùa xát mặt  mắt cay nồng
Quê nhà nắng rát, mưa quần lũ

Tất bật quanh năm chủ ruộng đồng.
                       Văn Thiên Tùng   
 
MÙA ĐÔNG CẢM
(Bài họa:7)
Rét ngoài da thịt thấm vô lòng.
Cảnh vật buồn thiu bởi rét đông.
Cực sao nông nghiệp khâu làm đất!
Khổ nhỉ ngư dân "nôốc" (1) dọc sông!
"ÔÔng mụ" chung giường truyền lửa ấm.
"Cấy dôông" "úp đọi" (1) lấy hơi nồng.
Thương người đơn chiếc ... đành ôm gối.
Phòng kín mà như ở giữa đồng./.
                                Hoàng Đằng
(1) Chiếc thuyền, chiếc đò.
(2) Vợ chồng nằm ôm nhau kiểu úp chén.
 
TIẾNG MÙA ĐÔNG

(Bài họa:9)
  Thu còn đã lạnh của trời Đông
Tiếc Hạ vừa qua  thật ấm lòng
Nghe gió heo may trên chót núi
Nhìn thuyền lơ lửng dưới dòng sông
Cỏ cây trơ phủ màn sương trắng
Chim chóc buồn trong tổ ấm nồng  
Ngày lại ngày qua càng buốt giá 
Đâu đây khoan nhặt tiếng tơ đồng. 
                     Trịnh Cơ
 
LẼ ĐỜI

(Bài họa:10)
Tuần hoàn Xuân Hạ đến Thu Đông
Quy luật đời trôi thấy chạnh lòng
Lúc trẻ  cơ may tiền vào túi
Khi già hoạn nạn của trôi sông
Vần thơ níu lại tình hòa hiếu
Câu chuyện lưu thêm nghĩa thắm nồng
Còn sống cứ vui theo lẽ đạo
Vẫn yêu vì ý hợp tâm đồng
                           Võ Sĩ Quý
 
MÙA ĐÔNG XỨ LẠNH
(Bài họa:11)
Ngoài trời giá rét tiết mùa đông
Cái lạnh bên trong mới thấm lòng
Tin thư nườm nượp đầy inbox
Liên hồi điện thoại dẫu ngăn sông
Tuổi già vui được nhờ bè bạn
Niên thiếu nhớ xưa cậy tiếng nồng
Gặp lại bao người đà một thuở
Xây nhiều mộng đẹp khởi tâm đồng !
                                          NS
 
MÙA ĐÔNG NHỚ QUÊ

(Bài họa:12)
Tuyết bay lất phất đã vào đông
Nhớ đến cố hương chạnh tất lòng
Vận nước đổi thay lià xóm nhỏ
Thời cơ biến động biệt non sông
Xứ người tần tảo lo cơm áo
Đất khách buồn vui chuyện ấm nồng
Gợi nhớ hồn quê lòng khắc khoải
Cầu mong cây lúa trổ vàng đồng !
                        CHU TIỂU TRÀ-TORONTO
 
 
HOÀI HƯƠNG

(Bài họa:13)
Trời đất đang vào buổi trọng đông
Tình quê dào dạt rộn trong lòng
Thương thời ly loạn đi muôn xứ
Nhớ cảnh chiến trường dậy nuí sông
U uẩn tha hương - thôi ước vọng
Cảm hoài cố quận - chút tình nồng
Tri âm thiện hữu nào đâu tá!
Tâm sự đầy vơi - dạ có đồng?
                                    Hồ Trọng Trí
                                    Kim long,BRVT 
 
MÃI GIỮ
(Bài họa:14) Tặng chị Sông Thu.
Chẳng lẽ ôm sầu đợi gió đông
Mà nghe tiếng khóc dội vào lòng
Thương tâm cánh vạc bên bồ suối
Tội nghiệp thân cò giữa vực sông
Một nửa hồn đau đời mặn chát
Hai hàng lệ ứa phận chua nồng
Tuy đang sống giữa lòng đô thị
Mãi giữ hương thơm gió nội đồng
                                  TVX
 
MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ

(Bài họa:15)
Bấc lạnh giao mùa tiết lập đông
Gió lùa rát mặt tái tê lòng
Trâu ràn trốn rét vui rơm rạ
Vịt trại om chờ ấm nước sông
Mây xám ngập trời se buốt đất
Lúa mùa đợi mạ phủ xanh đồng
Đông về ảm đạm thương quê mẹ
Mong nắng xuân sang sưởi ấm nồng
                             Lê Văn Thanh
 
MÙA ĐÔNG CẢM

(Bài họa:16)
Khói lửa chào đời buổi cuối đông
Trần ai sáu tám chạnh thương lòng
Chuốc chung sinh nhật trên sân thượng
Nhớ chén giao thề dưới cảng sông
Sóng sánh đôi hình soi ánh bạc
Phiêu diêu vạt tóc ngát hương nồng
Người đi chẳng hẹn ngày tao ngộ!
Thi vịnh say men họa vận “đồng”.
                         Quảng Huệ -cẩn hòa
 
THIẾU NỮ ÁO LEN XANH  
         của Họa Sĩ Lê Duy Đoàn

(Bài họa:17)
Khuôn mặt rạng ngời giữa tiết đông
Mắt môi kiều nữ dịu hương lòng
Vành tai áp má vươn vần trán
Suối tóc buông vai phủ bến sông
Mẫu mực ước mơ ân ái thắm
Chỉ tiêu khao khát chính đoan nồng
Giữ mùa băng giá lòng như ấm
Sưởi triệu trái tim đã cảm đồng
                Nha Trang,30.11.2013
                Võ Sĩ Quý
CHỚM ĐÔNG 
 của Họa Sĩ Lê Duy Đoàn

(Bài họa:18)
Vẫn thấy vui khi biết chớm đông
Dáng ai phúc hậu thắm tươi lòng
Sắc vàng má đẹp hồng da thịt
Màu ngọc mắt hiền ánh nước sông
Khuôn mặt chữ điền cằm cẩm tú
Bờ môi cánh én mũi thanh đồng
Cho dù gió lạnh đang về buốc
Hạnh phúc bên em tỏa ấm nồng
                 Nha Trang,30.11.2013
                   Võ Sĩ Quý
NỖI NHỚ

(Bài họa:19)
 Thư người đến giữa sáng mùa đông
Một chút hương xưa ấm lại lòng
"Cành trúc còn nghiêng xanh bến nước
Lục bình vẫn nở tím dòng sông                          
Chia ly , rượu tiễn mềm môi đắng
Xa cách, tình vương đẫm lệ nồng..."
Mây úa, trăng sầu khơi nỗi nhớ
Dỡ dang, đứt đoạn tiếng tơ đồng.
                           Thy Lệ Trang
                           Massachusets
 
TÌNH LY BIỆT
(Bài họa:20))
Thương ai đơn lẽ ngủ đêm đông
Bốn bận chăn bông  vẫn lạnh lòng
Nhớ sáng đào khoe du bãi biển
Khắc chiều phượng nở dạo bờ sông
Hòa hồn vai xiết  môi kề ấm
Tóc quyện ngực va má áp nồng
Phận bạc tình ly duyên vĩnh biệt
Khuya ôm gối chiếc buốt như đồng
                                  ĐỘC HÀNH
 
TÂM SỰ

(Bài họa: 21)
Mưa phùn gió rét cuối mùa đông
Tâm sự đầy vơi vướng thắt lòng
Buồn buổi chia tay chiều bến vắng
Vui ngày hội ngộ quán bên sông
Tình xưa cách biệt còn lưu luyến
Nghĩa cũ vời xa vẫn ấm nồng
Mong có bạn hiền chia nỗi nhớ
Cùng nhau san sẻ mối tơ đồng.
                  Trần Văn Hạng