Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Lịch coi ngày của TS. Hồ Ngọc Đức (Đức)Muốn biết ngày âm lịch để biết Tết , cúng giỗ ....
Một Quyển Lịch thông minh mà các bạn có thể dùng hoài suốt đời (Lifetime calendar)!
Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ cần đánh 4 con số của năm đó, rồi bấm enter hay click OK là có ngay lịch của năm mình chọn.
Nhớ save "quyển lịch" này vào Favourites.
Xin bấm vào Link dưới đây để xem lịch.
Đây là luận án tiến sĩ của anh Hồ Ngọc Đức, (ở Đức).
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/